go to top

O nAS

ZAVOD ZA KULTURO MADŽARSKE NARODNOSTI LENDAVA

magyar nemzetiségi művelődési intézet lendva

Matična številka:       5823889000
Davčna številka:         SI11349727

SI–9220 Lendava, Glavna ulica 32

+386 2 577 66 60

info@mnmi-zkmn.si

divider

O NAS

Zavod za kulturo madžarske narodnosti je je začel delovati leta 1994 z namenom razvijanja kulturne dejavnosti madžarske narodne skupnosti v Prekmurju. Osnovna dejavnost Zavoda za kulturo madžarske narodnosti zajema najširšo podporo in pomoč pri razvoju, posredovanju in strokovni podpori kulture prekmurske madžarske skupnosti, vodenje znanstvene in siceršnje raziskovalne dejavnosti za ohranjanje in krepitev narodne zavesti skupnosti, promocija enotnih madžarskih kulturnih vrednot, organizacija kulturnih in poljudnih programov, ipd. Zavod za kulturo madžarske narodnosti je javni zavod, ki deluje v skladu z javnim interesom 64. člena Ustave RS, Zakona o javnih zavodih, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o izvrševanju proračuna in seveda v skladu s svojim ustanovitvenim aktom.

Te naloge so zelo obsežne in niso vedno lahke, a smo v zavodu vedno stremeli k izzivom.

Že od vsega začetka je najbolj izpostavljena podpora kulturnih društev in drugih skupin na strokovnih in drugih področjih. To območje je najširše, saj v to skupino spadajo ljudski pevci, citrarske skupine, vezilje, rokodelci, gledališke skupine, folklorne skupine. Vsi ti so varuhi madžarske kulture v Prekmurju, zato vsako leto ob dnevu madžarske kulture podelimo zaslužno priznanje na področju kulture, nagrado Györgya Zale.

Pomembna nam je tudi mladina, zato zanje organiziramo več različnih tekmovanj, v okviru katerih se lahko seznanijo z madžarsko zgodovino, zemljepisom, pesmimi, literaturo, smo pa soorganizatorji zamejskih ljudskih plesov, ljudskih pesmi ali celo tekmovanja za ustvarjanje vrednosti. Poleg tega zagotavljamo šolam in vrtcem strokovnjake za izvajanje svoje dejavnosti, za spoznavanje madžarske kulture od vrtca do konca srednje šole. Poleti organiziramo več taborov za mlade, ki so lahko strokovni, domovinski, likovni, rokodelski ali ljudski plesalci.

Kljub majhnemu številu Madžarov v Prekmurju je ustvarjalni zanagon močan na več področjih. Nič drugače ni na področju založnike dejavnosti zato Zavod za kulturo madžarske narodnosti deluje kot založnik z letnim programom , ki vsako leto izda več publikacij.

Te knjige prodajamo skupaj z drugimi madžarskimi publikacijami, časopisi in revijami v naši knjigarni v centru Bánffy, kjer se lahko popijete ob slastnih tortah. V centru je tudi galerija, kjer organiziramo različne razstave in predstavitve knjig. Poleti organiziramo koncerte na dvorišču, v naši večji dvorani pa poleg vaj društev manjše monodrame in damo prostor za druga predavanja.

Prireditve za različne priložnosti organiziramo razen v našem Centru Bánffy na dvojezičnem območju Prekmurja, pa naj gre za izvedbo gledaliških predstav, koncertov, praznične programe, konference itd.

Poleg tega ohranjamo dobre strokovne odnose tako na območju Prekmurja kot na Madžarskem, v Sloveniji in v celotnem Karpatskem bazenu. Med drugim smo ustanovni člani javne kulturne okrogle mize Karpatskega bazena.

divider

ORGANIZACIJA

SVET

Člani sveta:

  • Judit Vida Törnár, član
  • Tomi Horvat, član
  • Tanja Kološa, član
  • Klara Koša, član
  • dr. Judit Zagorec-Csuka, član
  • Zoltan Patyi Zoltán, tag
  • Simona Vida, član
  • Mateja Kučan, član
  • Denis Tamaško, član

DELOVNE SKUPINE

ODBOR ZA MATERNI JEZIK IN KULTURNE VREDNOTE

Odbor sestavlja deset članov, in sicer osem predstavnikov dvojezičnih izobraževalnih ustanov, strokovni sodelavec Zavoda in svetovalec za madžarski jezik Zavoda RS za šolstvo.

Odbor odloča o tekmovanjih, ki jih bo organiziral Zavod za šole in vrtce, poletnih taborih, gledaliških in lutkovnih predstavah za otroke, o nagradnem izletu za najuspešnejše učence in dijakov dvojezičnih osnovnih šolah in Dvojezične srednji šole Lendava ter o mladinskih vprašanjih.

ODBOR ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Število članov komisije ni številčno omejeno. Njeni člani so člani aktivnih kulturnih društev, ljubitelji umetnosti in umetniške skupine, vodje šolskih kulturnih krožkov in strokovni sodelavec Zavoda.

O strokovnem delu, letnem programu prireditev in gostovanju ljubiteljskih skupin odloča odbor.

ODBOR ZA ZALOŽNIŠTVO

Odbor ima pet članov, njeni člani pa so med tistimi, ki so dejavni v madžarski kulturi in založništvu, pa tudi med strokovnimi sodelavci inštituta.

Odbor odloča o letnem programu izdanih publikacij.

ZAPOSLENI

Mihael Šooš, direktor
Kornelia Vida, strokovna delavka
Lilijana Kepe Kocon , storkovna sodelavka
Simona Vida, strokovna sodelavka
Zsuzsanna Bači, strokovni sodelavec
Doroteja Flisar, strokovna delavka

Renata Gönc Štiblar , strokovna sodelavka
Zoltán Patyi , strokovni sodelavec
Bianca Gyurkač, strokovna delavka
Žužana Ferletič, strokovna delavka
Marija Sabo, strokovna delavka

divider

STATUT

divider

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


divider

KONTAKT

SI–9220 Lendava, Glavna ulica 32

+386 2 577 66 60 (tajništvo)

+386 2 577 66 70 (Center Bánffy)

info@mnmi-zkmn.si