go to top

Rólunk

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava

törzsszám:       5823889000
adószám:         SI11349727

SI–9220 Lendva, Fő utca 32.

+386 2 577 66 60

info@mnmi-zkmn.si

divider

Bemutatkozás

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 1994-ben kezdte el munkásságát azzal a céllal, hogy a muravidéki magyar nemzeti közösségnek a kulturális tevékenységét fejlesztje, a legtágabb értelemben segítse, az egyetemes magyar kulturális értékeket megőrizze és népszerűsítse. Továbbá szervezzen kulturális programokat, segítse megerősíteni a magyar nemzeti közösség nemzeti öntudatát és erősítse azt, valamint az erre irányuló kutatómunkákat vezesse. Az alapítója a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, túlnyomó részben a Szlovéniai Kulturális Minisztérium és a Magyar Állam által Nemzetiségi jelentőségű intézménynek odaítélt támogatásokból áll a költségvetése.

Ezek a feladatok igen széleskörűek, és nem mindig egyszerűek, de az intézetben mindig is törekedettünk arra, hogy eleget tegyünk a kihívásoknak.

A kezdetektől a legkiemelkedőbb helyen a művelődési egyesületek és egyéb csoportok támogatása ált úgy szakmai, mint egyéb téren. Ez a terület a legszélesebb körű, hiszen ebben a csoportban találhatók a népdalörök, citeraegyüttesek, hímzők, kézművesek, színjátszó csoportok, versmondók, táncosok és néptáncosok. Ők ás az egyéb kulturális tevékenységgel foglalkozók a magyar kultúra őrzői Muravidéken, és emiatt minden évben a magyar kultúra napján, Zala György kulturális nívódíjjal díjazzuk az arra érdemeseket.

A fiatalság is fontos a számunkra, ezért több különböző versenyt szervezünk a részükre, amely keretében megismerkedhetnek a magyar történelemmel, földrajzzal, versekkel, irodalommal, továbbá társzervezői vagyunk határon átívelő néptáncos, népdalos vagy akár értékteremtő versenyek-vetélkedőknek. Ezen kívül az iskoláknak, óvodáknak biztosítjuk a különböző magyar jellegű szakkörökhöz a szakembereket, és lehetőségeket nyújtunk a magyar kultúra megismerésére az óvodától egészen a középiskola végéig. Nyáron több tábort is szervezünk a fiataloknak, amely lehet szakmai, honismereti, képzőművészeti, kézműves vagy néptáncos.

Muravidéken a kis lélekszám ellenére erős az alkotói ösztön több területen is. Nincs ez máskép az írás területén. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ezért mint könyvkiadó is működik, éves könyvkiadási programmal, ahol évről évre több kiadvány is megjelentetünk.

Ezeket a könyveket egyéb más magyarországi kiadványokkal, újságokkal, magazinokkal árusítjuk a Bánffy Központban működő könyvesboltunkban, ahol az említettek mellet elfogyaszthatnak egy kis italt a finom sütemények kíséretében. A központban található egy galéria is, ahol különböző kiállításokat, könyvbemutatókat szervezünk. Az udvaron a nyári időszakban koncerteket szervezünk, a nagyobb termünkben pedig az egyesületek próbái mellett kisebb monodrámákat ill. egyéb előadásoknak adunk helyet.

Rendezvényeket, a Bánffy Központunkon kívül, egész Muravidéken szerezünk különböző alkalmakra, legyenek azok színházi bérletes előadások, koncertek, ünnepi műsorok, konferenciák stb.

Mindemellett ápoljuk a szakmai jó kapcsolatokat úgy a Muravidéken mint Magyarországon, Szlovéniában és az egész Kárpát-medencében. Többek közt alapító tagjai vagyunk a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalnak.

divider

SZERVEZETTSÉG

AZ INTÉZET TANÁCSA

A Tanács tagjai:

  • Vida Törnár Judit, elnök
  • Horvat Tomi, tag
  • Kološa Tanja, tag
  • Koša Klara, tag
  • dr. Zagorec-Csuka Judit, tag
  • Patyi Zoltán, tag
  • Vida Simona, tag
  • Kučan Mateja, tag
  • Tamaško Denis, tag

AZ INTÉZET SZAKMAI MUNKACSOPORTJAI

ANYANYELVÁPOLÁSSAL ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKTEREMTÉSSEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG

A Bizottság tíz tagból áll, mégpedig a kétnyelvű oktatási-nevelési intézmények nyolc képviselőjéből, az Intézet egy szakmai munkatársából, valamint a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének a magyar nyelvi szaktanácsadójából.

A Bizottság az Intézet által az iskolák és óvodák számára készítendő versenyekről és pályázatokról, a nyári táborokról, a színházi és bábszínházi gyermekelőadásokról, a kétnyelvű általános iskolák és a Lendvai Kétnyelvű Középiskola legsikeresebb tanulói és diákjai számára szervezett jutalomkirándulásról, valamint a fiatalokat érintő kérdésekről határoz.

MŰKEDVELŐ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK BIZOTTSÁGA

A Bizottság létszáma nincs számszerűen meghatározva. Tagjai az aktívan működő művelődési egyesületek, műkedvelő ill. művészeti csoportok, iskolai művelődési csoportok vezetői és az Intézet egy szakmai munkatársa.

A Bizottság a szakmai munkáról, a rendezvények éves programjáról, a műkedvelő csoportok vendégszerepléséről határoz.

KÖNYVKIADÁSI BIZOTTSÁG

A Bizottságnak öt tagja van és a tagjai a magyar kultúrában és könyvkiadásban aktív szerepet betöltő személyek közül kerülnek ki, illetve az Intézet egy szakmai munkatársából.

A Bizottság az éves könyvkiadási program tárgyában határoz.

AZ INTÉZET SZAKSZOLGÁLATA

Soós Mihály, igazgató
Vida Kornelia, szakmunkatárs
Kepe Kocon Lilijana, szakmai munkatárs
Vida Simona, szakmai munkatárs
Bači Zsuzsanna, szakmai munkatárs
Flisar Doroteja, szakmunkatárs

Gönc Štiblar Renata, szakmai munkatárs
Patyi Zoltán, szakmai munkatárs
Gyurkač Bianca, szakmunkatárs
Ferletič Žužana, szakmunkatárs
Sabo Marija, szakmunkatárs

divider

SZABÁLYZATOK

divider

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK KATALÓGUSA


divider

ELÉRHETŐSÉG

SI–9220 Lendva, Fő utca 32.

+386 2 577 66 60 (titkárság)

+386 2 577 66 70 (Bánffy Központ)

info@mnmi-zkmn.si