go to top

Európa a polgárokért – Zárójelentés

Az ´´EU jövője rajtunk múlik – Farnad  2020´´

projektet az Európai Unió finanszírozta

az „Európa a polgárokért” program keretében

 2.1 “Testvérváros-program” intézkedés
 

Részvétel: a projekt 511 állampolgár találkozóját tette lehetővé, akik közül 182 fő Farnad községből (Szlovákia), 45 fő a Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesülettől (Horvátország), 43 fő a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettől, Lendva (Szlovénia), 50 fő Vál községből (Magyarország), 41 fő a Szarkaláb Kulturális Egyesülettől  (Románia), 54 fő a Nádas  Kulturális Klubtól (Szlovákia), 96 fő a CSEMADOK ASZ (Szlovákia) volt jelen.

 

Helyszín/időpontok: a találkozó helyszíne Farnad község (Szlovákia) volt, a rendezvényre 2021.08.06. és 2021.08.7. között került sor.

 

Részletes leírás:

 

A rendezvény hivatalos megnyitójára 2021.08.06-án került sor, amelyet a község polgármester asszonya, valamint a pályázati partnerek képviselőinek beszéde követett. A jelenlévőknek bemutatták a rendezvény programját, a pályázat partnereit, az együttműködés fontosságát, a pályázatot és annak célkitűzéseit. A felszólalásban partnerek képviselői utaltak az együttműködés fontosságára a testvérvárosi kapcsolatok közös tevékenységeire ,valamint az EU-tagok és a társult országok összekapcsolásának ötletére. Gazdag  programmal készültek a résztvevők számára mint például, interaktív workshop  “Hogyan harcolhatunk az euroszkepticizmus ellen” témában, amely vitával zárult. A résztvevőknek lehetőségük volt megvitatni az euroszkepticizmus emelkedésének tényét és az EU jövőjére nézve való következményeit. Az este folyamán zajló  kultúrprogramban az egyes partnerek kulturális örökségének, szokásainak és hagyományainak bemutatására került sor.

 

2021.08.07-én megrendezett tevékenységek az EU polgárok támogatásának és ösztönzésének témájára összpontosultak,valamint  arra utaltak, hogyan válhatnak a polgárok is az EU aktív alkotóivá, hogyan befolyásolhatják annak jövőjét ill. társfelelőség érzésének kialakulására próbálták ösztönözni a résztvevőket. A polgárok gyakorlati képet kaptak a dolgok befolyásolhatóságáról és annak fontosságáról, hogy az uniós polgárok valóban érdeklődjenek az EU-ban történtek iránt. A tevékenységek révén a résztvevőket arra ösztönözték, hogy aktívan vegyenek részt az EU demokratikus életben, érezzék felelősségüket az Unió fejlődéséért és az EU jövőjével kapcsolatos elképzeléseik megvalósításáért. A délelőtti interaktív workshop a „Milyennek akarom Európát” és „Mit jelent aktív állampolgárnak lenni” témakörökben zajlott, ahol a résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni azokkal a lehetőségekkel, amelyek segítségével kifejezhetik javaslataikat nem csak helyi, hanem európai szinten is. Délután a résztvevőket gazdag kulturális program várta, amely által jobban megismerték az Európai Unióban élő más nemzetek kulturális életét és felismerték annak fontosságát is, hogy hogyan kell tiszteletben tartani az egységes Unióban élő nemzetek sokszínűségét, erősíteni az európai polgárok közötti kölcsönös megértést, kultúrák közötti párbeszédet. Kora este workshopot tartottak a “Hogyan legyünk önkéntes” témában. A résztvevők a szolidaritás gyakorlása mellet megtapasztalhatták a mások felé nyújtott segítség fontosságával. Az előadás az önkéntes munka pozitív hatásaira összpontosított. Az EU szolidaritásának alapvető értékének gyakorlatba való vételéhez és az európai társadalmon belüli kohézió megerősítéséhez, mint egy lehetséges eszközt az önkéntesek bemutatták a Európai Szolidaritási Testületet.

 

Az esemény záróünnepséggel végződött, ahol bemutatták a rendezvény eredményeit és a résztvevők megérthették a polgárok aktív részvételének fontosságát az uniós ügyekben, az EU demokratikus értékeit, a polgárok jogait az uniós politikák kialakításában és nyilvános vitákon belül a hétköznapi emberek is lehetőséget kaptak ismereteik bővítésére. Különböző kulturális elvek mellett hangsúlyt fektettek a szolidaritás, a kohézió és a tisztelet megerősítésének fontosságára.

 

Az esemény során, mint a kultúrák közötti párbeszéd eszköze, értékek és elképzelések konvergenciája, szokások, hagyományok bemutatása, formális és informális viták, kulturális örökség, népi hagyományok bemutatása, a partnerségi értékek népszerűsítése, közös európai gyökerek, az együttműködés, mint a közös Európa építésének eszközére utaltak.

Európa a polgárokért – Zárójelentés