go to top

AZ MNMI KÖNYVKIADÁSI BIZOTTSÁGA DÖNTÖTT AZ IDEI KÖNYVKIADÁSI PROGRAMRÓL

Az MNMI Könyvkiadási Bizottsága 2021. április 28-i ülésén döntött a muravidéki magyar kiadványok támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályaművekről. A 2021. februárban megjelent pályázati felhívásra a 2021. március 31-i határidőig nyolc kézirat illetve kérelem érkezett a 6.500 euró rendelkezésre álló összegre. A bizottság ennek függvényében, egyhangú döntéssel, öt pályaművet – a következő prioritási sorrendben – javasolt…

Pályázati felhívás muravidéki kiadványok támogatására

Az MNMI könyvkiadási bizottsága pályázatot hirdet a muravidéki magyarság létéhez, történelmi tudatához, szellemi tevékenységéhez kapcsolódó irodalmi és társadalomtudományi művek, tanulmányok és általános irodalmi értékeket hordozó alkotások megjelentetésére, részbeni támogatására. A kéziratok között a már elismert alkotók pályaművei mellett a bizottság szívesen látná a fiatal, illetve leendő „elsőkötetes” alkotók kéziratot is. A kéziratok elbírálását és a…