go to top

AZ MNMI KÖNYVKIADÁSI BIZOTTSÁGA DÖNTÖTT AZ IDEI KÖNYVKIADÁSI PROGRAMRÓL

Az MNMI Könyvkiadási Bizottsága 2021. április 28-i ülésén döntött a muravidéki magyar kiadványok támogatására kiírt felhívásra beérkezett pályaművekről.

A 2021. februárban megjelent pályázati felhívásra a 2021. március 31-i határidőig nyolc kézirat illetve kérelem érkezett a 6.500 euró rendelkezésre álló összegre. A bizottság ennek függvényében, egyhangú döntéssel, öt pályaművet – a következő prioritási sorrendben – javasolt kiadásra, illetve kiadói támogatásra:

  1. Az MNMI gondozásában megjelenésre javasolja Szomi Kralj Béla: Szerelemmosoly című elsőkötetes verseskötetét.
  2. Az MNMI gondozásában megjelenésre javasolja Herman László, ünnepi katalógusát a hatvanadik születésnapja alkalmából.
  3. Az MNMI gondozásában megjelenésre javasolja a Hármasmalmi Művelődési Egyesület (több szerző): Mozaikok Hármasmalom múltjából és jelenéből – Régi fényképek – Múltunk vallomásai c. kézirat megjelenítését, amelyre más forrásokat is kell szerezni a pályázónak, mégpedig a szlovén nyelvi fordítások és a részbeni nyomdai költségekre.
  4. Az MNMI gondozásában megjelenésre javasolja Cár József: A lemenő napnak is van ereje c. három vígjáték-szövegének megjelentetését.
  5. Az MNMI gondozásában megjelenésre javasolja Nemes László képzőművészeti albumát, amennyiben más támogatásokra is szert tud tenni Zalaegerszegen és Lendva városokban.

Az MNMI könyvkiadási tevékenységre az idei éven is – az egyéb elmaradt programok tükrében –növelni kívánja a költségvetését, amelyet a MNMI Tanácsa hagyja jóvá. Ezzel összhangban jelennek meg a jóváhagyott kéziratok is.