go to top

RAZPIS ZA PREDLOGE ZA PODPORO MADŽARSKIH PUBLIKACIJ

Založniški odbor ZKMN Lendava objavlja razpis za objavo in delno podporo literarnih in družboslovnih del, študij in del splošne literarne vrednosti, povezanih z obstojem, zgodovinsko zavestjo in intelektualno dejavnostjo Pomurskih Madžarov. Rokopise bodo ocenjevali. s strani Odbora za založništvo na podlagi programa za izdajo knjig 2022.
Rokopise lahko pošljete v elektronski obliki (PDF, USB ključu) na naslova:

 

MNMI-ZKMN

9220 Lendava-Lendva

Glavna ulica – Fő utca 32.                  Ill.                   banffy@mnmi-zkmn.si

 

Več informacij o razpisu: Kepe Kocon Lili (031 773 564, banffy@mnmi-zkmn.si)

 

Vodstvo ZKMN bo prijavitelje obvestila o svojih odločitvah najkasneje do 1. junija 2022.

 

Mihael Šooš

direktor ZKMN Lendava