go to top

Trije bogato preživeti dnevi v Vojvodini

Zadnji vikend v maju je bil končno organiziran tradicionalni nagradni izlet Zavoda za kutlturo madžarske narodnosti Lendava (ZKMN), ki so ga zaradi epidemije v zadnjih dveh letih morali prestaviti. Tega so se kot vedno lahko udeležili tisti osnovnošolci in srednješolci, ki so si to prislužili z doseženimi rezultati na katerem od tekmovanj ZKMN.

Približno petdeset mladih je preživelo tri dni v Vojvodini, v njenih treh mestih. Prvi dan so prispeli v Sento, kjer so si ogledali mestno hišo, se sprehodili ob bregovih Tise in slišali veliko o eni najpomembnejših bitk Ogrske kraljevine proti Turkom, bitki pri Senti leta 1697.

Drugi dan so se izletniki odpravili v mesto Kosztolányija in Csátha, v Subotico. Tudi tam so si ob vodenju ogledali najbolj znane predele mesta in občudovali morda najlepšo mestno hišo in sinagogo v širšem območju. Zvečer so se vrnili v Sento, kjer so si lahko ogledali srednjeveško taktično-plesno predstavo, v okviru katere so lahko spoznavali kulturo naših srednjeveških predhodnikov.

Zadnji dan so na poti domov obiskali tudi Sombor, kjer jih je turistični vodič vodil po mestni hiši in lahko so si ogledali še danes delujoči kasino, nato pa še v pravoslavno cerkev. Od tam so se v ponedeljek pozno zvečer vrnili domov.

Stroške programa je pokrila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost iz pridobljenega razpisa za program Határtalan, ki je bil razpisan s strani BGA Zrt. Hvala madžarski vladi in državnemu sekretariatu za nacionalno politiko!

divider