go to top

Izobraževalni film o beli hetiški vezenini – 1. del: načrtovanje, luknjanje

V dvojezičnih prekmurskih vaseh imajo dolgo zgodovino naše vezilje, ki preko ročnodelskih krožkov osvajajo nova znanja tako o hetiških vezeninah kot v drugih tehnikah.

Preko izobraževalnih videovsebin na temo hetiških vezenin bi radi pokazali širnemu občinstvu eno izmed naših največjih bogastev.

V prvih nekaj delih bosta Andrea Feher in Rozina Nemec prikazali izdelavo belih hetiških vezenin od načrtovanja do končnega izdelka. V prvem delu si lahko oglejte kako se načrtuje in izvede luknjanje.

divider