go to top

Szülőföldön magyarul program 2024 – FELHÍVÁS

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a  „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2023/2024-es tanévre.

Célja: a szlovéniai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

BENYÚJTÁS MÓDJA!

ELEKTRONIKUSAN!

Jelen felhívás alapján a 2023/2024-es tanévre igényelhető támogatásokra 2024. április 3. – 2024. május 3. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtási határideje: 2024. május 3.

A támogatási kérelem benyújtása elektronikus formában történik a Rákóczi Szövetség által üzemeltetett www.mipont.hu webes felületen, az alábbi módon:

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó kérelem a www.mipont.hu webes felületen nyújtható be, szülői regisztrációs fiók létrehozásával. A támogatási kérelem benyújtása után a www.mipont.hu webes felületről generált adatlapot kinyomtatva, aláírva 5 munkanapon belül el kell juttatni az MNMI Lendva munkatársaihoz.

A hallgatói támogatásra vonatkozó kérelem a www.mipont.hu webes felületen nyújtható be, hallgatói regisztrációs fiók létrehozásával. A támogatási kérelem benyújtása után a www.mipont.hu webes felületről generált adatlapot kinyomtatva, aláírva 5 munkanapon belül el kell juttatni az eredeti hallgatói jogviszony igazolással együtt az MNMI Lendva munkatársaihoz.

 A dokumentumokat az MNMI Lendva részére kell eljuttatni ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban megküldve, vagy személyesen leadható az MNMI Lendva Szakszolgálatánál (munkanapokon 8:00 és 16:00 között).

Cím: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva

9220 Lendva, Fő utca 32.

A felhívás teljes szövege!

Támogatásra jogosultak:

 • A támogatásra azok az általános és középiskolás tanulók, diákok, akik a 2023/2024-es tanévben magyar anyanyelvi szinten kezdték meg az írás és az olvasás elsajátítását, vagy anyanyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet; illetve fakultatív órákra járnak
 • Azok a kiskorú gyerekek, óvodások, akik szeptemberben iskolások lesznek és a magyar nyelvet anyanyelvi szinten fogják tanulni.
 • Azok az egyetemisták részesülhetnek hallgatói támogatásban, akik Szlovéniában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Támogatás összege és jogcíme:

 • NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – bruttó 100.000 forintnak megfelelő EUR
 • HALLGATÓI TÁMOGATÁS – bruttó 100.000 forintnak megfelelő EUR

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási kérelem érvényességének feltételei:

 • megfelelően kitöltött elektronikus támogatási kérelem (Adatlap) a mipont.hu webes felületen (minden adatmező kitöltése kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);
 • az elektronikusan benyújtott támogatási kérelem mipont.hu webes felületről nyomtatott adatlapja a támogatást igénylő, vagy a támogatásra jogosult törvényes képviselő által aláírva;
 • a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolások nem elfogadhatóak. Az igazolásokat az intézmények központilag küldik az MNMI Lendva részére.
 • kötelezően feltöltendő mellékletek:
 1. a gyermek(ek) érvényes személyazonosító okirata, illetve ha még nem rendelkezik személyazonosító okirattal, akkor a születési anyakönyvi kivonata;
 2. a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okirata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa, mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (pl. válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);
 3. a támogatási kérelmet benyújtó szülő vagy nevelőszülő, illetve a gyermek IBAN bankszámlaszámát tartalmazó bankkártyája.