go to top

Nyilvános felhívás a magyar kulturális programok támogatására

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet az 2023-as éves terve alapján NYILVÁNOS FELHÍVÁST hirdet.

 

A felhívás célja: a szlovéniai magyarság megmaradása és nemzeti identitása megőrzésével kapcsolatos 2023-ban kivitelezendő magyar kulturális programok támogatása.

A pályázók köre: szlovéniai székhelyű, nemzetiségi kulturális programokat kivitelező egyesületek és egyéb civil szervezetek.

A jelen felhívásra nem pályázhatnak a községi magyar nemzetiségi önkormányzati közösségek, helyi közösségek és az intézmények.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 12.194,00 EUR

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (részben elő- és részben utófinanszírozás).

A program megvalósítási határideje és a felhívás keretében elnyert pénzösszeg felhasználási ideje: 2023. január 1. − 2023. december 31.

Benyújtási határidő: 2023. március 17. 12.00 óra
A pályázatoknak a megadott időpontig be kell érkezniük az MNMI székházába (a 2023. március 17-én postára adott pályázatokat nem tudjuk elfogadni).

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti példányban a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Fő utca – Glavna ulica 32., 9220 Lendva – Lendava címre kérjük eljuttatni.

 

A pályázat feltételei:

– az elnyert támogatás maximum 40%-a fordítható reprezentációra,
– a pályázatot csak a felhívásban közzétett célra lehet benyújtani,
– a pályázatot az előírt adatlapon kell benyújtani,
– az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni,
– a pályázatot magyar és szlovén nyelven kell benyújtani (az adatlap minden részét kétnyelvűen kell kitölteni),
– a pályázó vállalja, hogy a benyújtott program kivitelezhető,
– a pályázati adatlapon szerepelnie kell a pályázó törvényes képviselője cégszerű aláírásának és a pályázó pecsétjének,
– a pályázó csak egy kulturális programra pályázhat.

Egyéb információk:

lehet igényelni (025776666, Kepe Kocon Lili – programfelelős),

  • a felhívás űrlapja – Letölthető űrlap
  • a határidőn túl beérkezett pályázatok, illetve a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

Šooš Mihael

az MNMI igazgatója