go to top

Az MNMI tanácsának 5. rendszeres ülése

2021. március 29-én az MNMI tanácsa megtartotta az 5. rendszeres ülését a ZOOM platformon.

A napirendi pontok alapján megerősítették az új tanácstag mandátumát az alkalmaztottak köréből, hiszen a régi tanácstag munkahelyet változtatott, így a helyébe új tanácstagot kellett delegálni. Az MNMI munkakötössége új tanácstagnak Vida Simonát javasolta, amely javaslat alapján az intézet tanácsa megerősítette a mandátumát.

A továbbiakban a tanács elfogadta a 4. rendszeres, a 3. rendkívüli és a 3. levelező ülések jegyzőkönyveit és a leltári bizottság beszámolóját.

Az MNMI 2020-as évi zárszámadásának megvitatásánál az igazgató bemutatta az intézet tevékenységét a covid járvány alatt és a pénzügyi zárszámadást. A tanács rövid véleményváltás után egyhangulag elfogadta a zárszámadást.

Az ülésanyag 6. pontjánál értékelték az MNMI Lendva igazgatója sikerességét a 2020-as és a 2019-es évre. Mivel az erre irányuló, a kulturális minisztérium által előírt szabájzat nem fogalmaz egyértelműen, ezért annak értelemszerű használatátt vették figyelbe. Így az MNMI Tanácsa Šooš Mihael igazgatót egyhangúlag, ellenszavazat nélkül a 2019-es évre 90 százalékponttal, a 2020-as évre pedig 75 százalékponttal értékelte. Ezen javaslatokat továbítják az alapító felé.

A 7. pontál az MNMI 2021-es éves terve alapján meghirdetett nyilvános felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása következett. Hosszas vita után az eredményeket a csatolt dokumentumban tekinthetik meg:

divider