go to top

RAZPIS ZA PREDLOGE ZA PODPORO MADŽARSKIH PUBLIKACIJ

Založniški odbor ZKMN Lendava objavlja razpis za objavo in delno podporo literarnih in družboslovnih del, študij in del splošne literarne vrednosti, povezanih z obstojem, zgodovinsko zavestjo in intelektualno dejavnostjo Pomurskih Madžarov. Rokopise bodo ocenjevali. s strani Odbora za založništvo na podlagi programa za izdajo knjig 2022. Rokopise lahko pošljete v elektronski obliki (PDF, USB ključu)…

Razpis za podporo madžarskih programom kulturnih društev za leto 2022

Zavod za  kulturo madžarske narodnsoti na podlagi letnega načrta za leto 2022 objavlja JAVNI RAZPIS.   Namen razpisa je podpreti madžarske kulturne programe, ki se bodo izvajali v letu 2022 v zvezi z ohranjanjem Madžarov v Sloveniji in ohranjanjem njihove narodne identitete. Prijavitelji: društva in druge nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izvajajo nacionalne kulturne…