go to top

Nyilvános felhívás

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet az 2020-as éves terve alapján

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

hirdet.

 

A felhívás célja: a szlovéniai magyarság megmaradása és nemzeti identitása megőrzésével kapcsolatos 2020-ban kivitelezendő magyar kulturális programok támogatása.

A pályázók köre: szlovéniai székhelyű, nemzetiségi kulturális programokat kivitelező egyesületek és egyéb civil szervezetek.

A jelen felhívásra nem pályázhatnak a községi magyar nemzetiségi önkormányzati közösségek, helyi közösségek és az intézmények.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 12.194,00 EUR

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (részben elő- és részben utófinanszírozás).

 

A program megvalósítási határideje és a felhívás keretében elnyert pénzösszeg felhasználási ideje: 2020. január 1. − 2020. december 31.

 

Benyújtási határidő: 2020. február 20. 12.00 óra
A pályázatoknak a megadott időpontig be kell érkezniük az MNMI székházába (a 2020. február

20-án postára adott pályázatokat nem tudjuk elfogadni).

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat egy eredeti példányban a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – Zavod za kulturo madžarske narodnosti, Fő utca – Glavna ulica 32. 9220 Lendva – Lendava címre kérjük eljuttatni.

 

A pályázat feltételei:

– az elnyert támogatás maximum 40%-a fordítható reprezentációra,
– a pályázatot csak a felhívásban közzétett célra lehet benyújtani,
– a pályázatot az előírt adatlapon kell benyújtani,
– az adatlapot elektronikus formában kell kitölteni,
– a pályázatot magyar és szlovén nyelven kell benyújtani (az adatlap minden részét kétnyelvűen kell kitölteni),
– a pályázó vállalja, hogy a benyújtott program kivitelezhető,
– a pályázati adatlapon szerepelnie kell a pályázó törvényes képviselője cégszerű aláírásának és a pályázó pecsétjének,
– a pályázó csak egy kulturális programra pályázhat.

 

 

 

Egyéb információk:

  • bővebb információt a banffy@mnmi-zkmn.si imélcímen, ill. az MNMI szakszolgálatában

lehet igényelni (025776666),

 

 

Šooš Mihael

az MNMI igazgatója